Консультационный центр:

МедПоль
 • 10 лет опыта (2015 — 2024)          Более 2450 врачей и стоматологов, получивших PWZ в Польше (с 2015 г.)          Индивидуальные занятия (а также в парах)          Oнлайн-занятия (1 час = 60 минут)          Польские преподаватели и врачи/стоматологи (сертифицированные и опытом)     

Program dla LEKARZY

Indywidualne kursy online z polskimi lekarzami

Jeśli jesteś doświadczonym lekarzem lub studentem medycyny spoza EU i chcesz pracować w Polsce, musisz uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ) w Polsce.

 

Etapy:

 1. Najpierw musisz nauczyć się polskiego języka medycznego i zdać egzamin w Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL) w Warszawie.
 2. Następnie trzeba nostryfikować swój dyplom na uczelni medycznej lub LEW.
 3. Odbyć staż podyplomowy w polskim szpitalu.
 4. Zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK).

Naszym zadaniem jest zapewnienie Ci optymalnych warunków przygotowania do każdego etapu procesu, abyś mógł w pełni skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy.

 

Zapraszamy do współpracy!

Krzysztof Leśniewski
Krzysztof Leśniewski
Prezes MedPol / ekspert rynku medycznego

REJESTRACJA

BEZPŁATNA LEKCJA

Program dla LEKARZY przeznaczony jest dla:

lekarzy specjalistów

z doświadczeniem

absolwentów

wydziałów lekarskich

studentów

wydziałów lekarskich

С 16 января 2024 г. официальная плата за участие в экзамене по польскому языку в NIL составляет 500 злотых

Крайний срок подачи заявок на весеннюю (с 15 мая по 15 июня) сессию экзамена LEW/LDEW/FEW в CEM — 28 февраля 2024 г.

Следующий LEK (Lekarski Egzamin Końcowy) будет проведен в субботу, 24 февраля 2024 г.

Следующий LDEK (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) пройдет во вторник, 6 февраля 2024 года

В 2023 году 1911 иностранных врачей сдавали экзамен по польскому языку в NIL, что на 50% больше по сравнению с 883 людьми в 2022 году

Jak uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ) w Polsce?

I ETAP - Egzamin z języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie (NIL)

Pierwszym etapem w procesie uzyskania prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza w Polsce jest zdanie egzaminu z języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie (NIL)

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu w NIL

Indywidualny kurs online z polskim nauczycielem- najważniejsze zasady kursu:

 • Kurs trwa do 5 miesięcy (szybciej – indywidualne ustalenia)
 • Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu (częściej – indywidualne ustalenia)
 • Kurs trwa łącznie 2400 minut = 40 indywidualnych zajęć (1 lekcja trwa 60 minut)
 • Lekcje odbywają się online (Skype) 
 • Kurs obejmuje poziom B1 + B2
 • Lekcje prowadzone są przez polskich nauczycieli (dyplomowani i z doświadczeniem)
 •  
 • UWAGA: aby przystąpić do kursu medycznego należy mieć min. poziom B1. Jeśli nie wiesz, jaki masz poziom — zapisz się na bezpłatną próbną lekcję z nauczycielem MedPol. Poznasz swój poziom i dowiesz się jak wygląda kurs.

Jeśli niedawno zacząłeś uczyć się języka polskiego – napisz do nas. Oferujemy również kursy wyrównawcze na poziomie A1, A2 i B1.
 
 • Po zakończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat MedPol.

Dlaczego indywidualne lekcje online są najskuteczniejszą metodą nauki?

 1. Efektywność: Dzięki indywidualnym lekcjom przez Skype’a, 100% uwagi nauczyciela jest skierowane bezpośrednio do Ciebie. Oznacza to, że każda minuta zajęć jest w pełni wykorzystana, co przekłada się na szybszy postęp w nauce.
 2. Personalizacja kursu: Lekcje są całkowicie dopasowane do Twojego indywidualnego poziomu zaawansowania i celów językowych. Nauczyciel może dostosować tempo, materiały i metody nauczania, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom.
 3. Mobilność: Możliwość uczestniczenia w lekcjach z dowolnego miejsca na świecie zapewnia niezrównaną wygodę. Wystarczy dostęp do Internetu i Skype’a, aby móc kontynuować naukę, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.
 4. Oszczędność czasu: Nauka przez Skype’a eliminuje potrzebę dojazdów na zajęcia, co pozwala zaoszczędzić cenny czas. To idealne rozwiązanie dla zajętych osób, które chcą efektywnie wykorzystać każdą wolną chwilę na rozwój osobisty.
 5. Skuteczność: Regularne lekcje i bezpośredni kontakt z nauczycielem przynoszą szybkie efekty w nauce. Uczniowie często zauważają postępy już po kilku zajęciach, co motywuje do dalszej pracy nad językiem.
 6. Brak dodatkowych kosztów: Decydując się na kurs przez Skype’a, unikasz dodatkowych wydatków związanych z tradycyjnymi kursami stacjonarnymi, takich jak transport, nocleg czy wyżywienie. To sprawia, że nauka jest nie tylko efektywna, ale również ekonomiczna.

Jak przebiega egzamin w NIL?

Egzamin składa się z czterech sprawdzianów, które obejmują:

1) część A – sprawdzian pisemny – dyktando z nośnika elektronicznego;

2) część B – sprawdzian testowy – rozumienie tekstu mówionego z nośnika elektronicznego;

3) część C – sprawdzian ustny – umiejętność czytania i rozumienia tekstu czytanego przez zdającego;

4) część D – sprawdzian praktyczny – umiejętność symulowanego zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych.

Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 55 % liczby punktów możliwych do uzyskania.

Wynik ogłaszany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu, kolejna próba może zostać podjęta nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty poprzedniego egzaminu.

Opłata za egzamin w 2024 roku wynosi 500 PLN. Informacje o numerze konta do wpłaty zostaną wysłane w zaproszeniu, 2 tygodnie przed spodziewanym terminem egzaminu.

W ramach I etapu gwarantujemy:

1. Indywidualne lekcje online (Skype) z polskim dyplomowanym nauczycielem (2400 minut = 40 indywidualnych godzin). 1 lekcja = 60 minut.

2. Dostęp do bazy dyktand, pytań i testów egzaminacyjnych z ostatnich 12 miesięcy.
3. Materiały do nauki, w tym słownik medyczny.
4. Wsparcie polskiego eksperta rynku medycznego.
5. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, korespondencja z NIL.
6. Zgłoszenie/przełożenie udziału w egzaminie.
7. Wsparcie prawne podczas etapu.

II ETAP - Nostryfikacja dyplomu lekarza

Jak wygląda proces nostryfikacji dyplomu w Polsce?


I WARIANT

LEW – Lekarski Egzamin Weryfikacyjny

 • LEW ma formę testu składającego się z 200 pytań z 5 odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa.
 • Kandydat, który uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu, zdaje egzamin.
 • LEW odbywa się dwa razy w roku. Od 15 maja do 15 czerwca oraz od 15 października do 15 listopada.
 • Opłata za egzamin w 2024 r. wynosi 700 PLN i należy ją wpłacić na rachunek bankowy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

II WARIANT

Nostryfikacja dyplomu na polskiej uczelni medycznej

 • W procesie uznawania kwalifikacji rada porównuje polski i zagraniczny program studiów, wyniki i czas trwania kształcenia. W przypadku różnic w programie studiów lub czasie ich trwania rada może podjąć decyzję o konieczności uzupełnienia przez lekarza niezaliczonych egzaminów, określając warunki i terminy ich zaliczenia, a także wysokość opłat za te egzaminy.
 • Postępowanie nostryfikacyjne kończy się decyzją rady (uznanie dyplomu lub odmowa uznania).
 • Egzaminy nostryfikacyjne różnią się formą i czasem trwania oraz odbywają się na różnych uniwersytetach w różnych terminach.
 • Oficjalna opłata administracyjna za egzamin nostryfikacyjny w 2024 r. wynosi 3605 PLN i należy ją uiścić na konto uczelni.

W ramach II etapu gwarantujemy:

 1. Indywidualny kurs nostryfikacyjny online z polskim lekarzem. Kurs trwa 5 miesięcy (2400 minut = 40 indywidualnych godzin). 1 lekcja = 60 minut.
 2. Dostęp do bazy pytań i testów egzaminacyjnych z ostatnich 12 miesięcy.
 3. Dostęp do aplikacji LEPoLEK na okres 6 miesięcy.
 4. Materiały do nauki, w tym prezentacje i podręczniki online.
 5. Wsparcie polskiego eksperta rynku medycznego.
 6. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym wniosku nostryfikacyjnego.
 7. Zgłoszenie do udziału w egzaminie.
 8. Wsparcie prawne podczas etapu.

III ETAP - Staż podyplomowy

Aby rozpocząć staż podyplomowy, trzeba najpierw zdać egzamin ze znajomości języka polskiego w NIL oraz nostryfikować dyplom lekarza.

Jaki przebiega staż podyplomowy w Polsce?

Lekarz odbywa staż podyplomowy w polskiej placówce medycznej (szpitalu).

 • Program stażu obejmuje: pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych z takich dziedzin, jak choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia ogólna, intensywna terapia oraz medycyna ratunkowa czy medycyna rodzinna.
 • Program przewiduje również szkolenia z zakresu profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki, zdrowia publicznego oraz profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 • Staż podyplomowy lekarza trwa 13 miesięcy.
 • Staż rozpoczyna się dwa razy w roku w terminach: 1 października i 1 marca.

PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO
1. CHOROBY WEWNĘTRZNE (choroby wewnętrzne, krwiodawstwo i krwiolecznictwo) – staż cząstkowy: 11 tygodni
2. PEDIATRIA (pediatria, neonatologia) – staż cząstkowy: 8 tygodni
3. CHIRURGIA OGÓLNA (chirurgia ogólna, chirurgia urazowa) – staż cząstkowy: 8 tygodni
4. INTENSYWNA TERAPIA I MEDYCYNA RATUNKOWA- staż cząstkowy: 5 tygodni
5. MEDYCYNA RODZINNA – staż cząstkowy: 6 tygodni
6. PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA – szkolenie: 7 godzin (1 dzień)
7. LECZENIE BÓLU – szkolenie: 14 godzin (2 dni)
8. ORZECZNICTWO LEKARSKIE – szkolenie: 20 godzin (3 dni)
9. PRAWO MEDYCZNE I BIOETYKA – szkolenie: 48 godzin wykładów (7 dni)
10. ZDROWIE PUBLICZNE I PROFILAKTYKA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH – szkolenie: 27 godzin (4 dni)
11. KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU – szkolenie: 20 godzin wykładów (3 dni)
12. PERSONALIZOWANY STAŻ CZĄSTKOWY (niezabiegowe dziedziny medycyny, zabiegowe dziedziny medycyny, dziedziny medycyny realizowane w ramach katedr i zakładów teoretycznych): 10 tygodni

Wynagrodzenie

W 2024 r. lekarze, którzy rozpoczęli staż podyplomowy, otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6029 zł brutto.

Uznanie stażu podyplomowego (pełne/częściowe)

 • Istnieje możliwość częściowego lub pełnego uznania stażu podyplomowego w Polsce.
 • Szczegóły ustalane są indywidualnie przez Ministerstwo Zdrowia RP.
 • Proces uznawania opiera się na porównaniu programu stażu podyplomowego w Polsce z programem stażu w Twoim kraju.

W ramach III etapu gwarantujemy:

 1. Przygotowanie wniosku W-1 oraz innych dokumentów o przyznanie prawa wykonywania zawodu (PWZ) w celu uzyskania skierowania do odbycia stażu podyplomowego.
 2. Dostęp do bazy danych aktualnych miejsc stażowych.
 3. Doradztwo w zakresie wyboru miejsca stażowego.
 4. Pomoc i wsparcie w znalezieniu mieszkania.
 5. Pakiet rodzinny: pomoc w wyborze przedszkola lub szkoły dla dzieci.
 6. Indywidualne wsparcie polskiego eksperta rynku medycznego.
 7. Wsparcie prawne podczas stażu.

(IV) ЭТАП - Финальный Mедицинский Экзамен (LEK)

Четвертый этап процесса получения права на врачебную практику в Польше – это сдача Финального Mедицинского Экзамена (LEK – Lekarski Egzamin Końcowy). Экзамен организует Центр Медицинских Экзаменов.

Как проходит экзамен?

Экзамен включает вопросы, изучаемые в высшем медицинском учебном заведении:
1. Внутренние болезни, в том числе болезни сердечнососудистой системы – 39 вопросов
2. Педиатрия, неонатология – 29 вопросов
3. Хирургия, в том числе хирургия травм – 27 вопросов
4. Акушерство и гинекология – 26 вопросов
5. Психиатрия – 14 вопросов
6. Семейная медицина – 20 вопросов
7. Экстренная медицина и интенсивная терапия – 20 вопросов.
8. Биоэтика и медицинское право – 10 вопросов.
9. Медицинская сертификация – 7 вопросов
10. Общественное здоровье – 8 вопросов.

В целом, это 200 вопросов. Стоит учитывать, что между вопросами в сферах внутренней медицины, педиатрии, хирургии, акушерства и гинекологии, семейной медицины является не менее 20 вопросов по онкологии.

Экзамен длится 4 часа. Каждый вопрос имеет 5 вариантов ответов, из которых только один правильный. Для получения положительного результата необходимо иметь, по крайней мере, 56% от максимального количества баллов.

Административная оплата за Финальный Mедицинский Экзамен (LEK) составляет:
• первая попытка – бесплатно
• вторая и все последующие – 100 злотых (около 20 евро)

В рамках IV этапа гарантируем:

1. Индивидуальные онлайн-курс: 24 часа он-лайн с польским врачом-лектором
2. Доступ к базе тестов экзамена за последние 12 месяца
3. Учебные материалы (книги и тесты)
4. Индивидуальное сопровождение польского эксперта сферы здравоохранения
5. Юридическая поддержка при прохождении этапа

После окончания последипломной стажировки, сдачи LEK и получения права на выполнение профессиональной деятельности, врач может начать специализацию по выбранному направлению.

Получив право на профессиональную деятельность, специалисты имеют возможность частичного или полного признания своей специализации, в зависимости от образования и профессионального опыта.

(V) Трудоустройство или Специализация

При получении права врачебной практики можно найти работу в Польше или продолжить образование до уровня специалиста по избранному медицинскому направлению в Польше.

Для врачей, которые имеют украинский диплом специалиста существует возможность частичного или полного признания диплома специалиста в Польше.

В рамках V этапа гарантируем:

1. Помощь в оптимальном выборе места работы в Польше.
2. Рекомендации выбора лучшей специальности.
3. Советы при выборе оптимальной программы специализации.
4. Актуальный список специализационных мест (как в рамках резидентуры так и вне ее)
5. Помощь в процессе признания специальности.
6. Представительство врача в контактах с руководством польских медицинских учреждений (в том числе сопровождение при трудоустройстве), также в государственных органах.
7. Актуальная статистика уровня зарплаты, в зависимости от воеводства.
8. База данных объявлений о рабочих местах в Польше – как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях.
9. Индивидуальное сопровождение польского эксперта медицинского рынка.
10. Юридическая поддержка, в которую входит: помощь в процессе признания и упорядочения документов, также помощь при выборе юриста. В юридическую помощь не входят индивидуальные консультации юриста.

Почему стоит принять участие в программе для ВРАЧЕЙ?

MedPol комплексно подготавливает, консультирует и сопровождает своих клиентов на каждом этапе процесса получения права на врачебную практику в Польше.

Наши знания и опыт позволяют нам оптимально подготовить иностранцев на всех этапах, а также помочь в нострификации диплома и успешного начала карьеры врача в Польше!

Преимущества участия в Программе для ВРАЧЕЙ

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

 • уроки польского языка для начинающих (с нуля до A2)
 • изучение медицинского польского языка (B1)
 • комплексная подготовка к экзамену (B2)

НОСТРИФИКАЦИЯ ДИПЛОМА

 • проверка и подготовка актуальной информации о правилах и оплатах за экзамены для нострификации
 • рекомендации по выбору медицинского университета
 • актуальные вопросы и задания на экзамены для нострификации

ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ СТАЖИРОВКА

 • рекомендации по выбору больницы для прохождения стажировки
 • помощь в частичном / полном признании пройдённой стажировки 
 • помощь в организации приезда и пребывания в Польше

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 • мы советуем, как выбрать оптимальную программу специализации
 • мы рекомендуем выбор лучшей специализации
 • мы помогаем в процессе признания специализации

ТРУДОУСТРОЙСТВО

 • советы по выбору оптимального места работы
 • переговоры с целью получения вознаграждения
 • помощь в организации приезда и пребывания в Польше

БАЗА ДАННЫХ

 • актуальные диктанты и вопросы с экзаменов по польскому языку
 • актуальные вопросы с экзаменов по нострификации
 • актуальные тесты Финального Врачебного Экзамена (LEK)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАУКИ

 • медицинские словари
 • университетские учебники
 • тесты и приложения

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

 • польского эксперта сферы здравоохранения
 • учителя польского языка
 • консультанта MedPol

ФОРМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 • обычные и заверенные переводы
 • обслуживание переписки
 • репрезентация в администрациях и в университетах

Затраты на участие в Программе для ВРАЧЕЙ

Этап Услуги MedPol Административная оплата Пакеты услуг
Интернатура Медик
I Этап – Курс медицинского польского языка читать далее  990 € 100 € 3110 € 4170 €
II Этап – Комплексная подготовка к нострификации мед. диплома читать далее 1870 € 150/800 €
III Этап – Последипломная стажировка читать далее 970 €
IV Этап – Подготовительный курс “LEK” (Финальный Mедицинский Экзамен) читать далее 980 €
V Этап – Трудоустройство или Специализация читать далее 970 €

Bидео

Oтзывы

Здравствуйте, меня зовут Руслана. Я закончила Винницкий национальный медицинский университет в 2017 году и решила работать за...
Меня зовут Илона. Я из Украины. В 2015 году я приняла участие в «Программе для ВРАЧЕЙ», которую реализует Фонд MedPol вместе с OsvitaPol...
Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я уролог с Украины. Учился в Ивано-Франковском государственном медицинском университете. Сейчас работаю...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jeśli masz pytania? Napisz do nas!

Оставьте нам свои данные. Мы вернемся к Вам с лучшим предложением!

Поля, отмеченные *, являются обязательными

Współpracujemy z:


Gwarancja zatrudnienia w Polsce
po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu (PWZ)!

© Copyright MedPol 2015-2024