MedPol
 • 10 лет опыта (2015 — 2024)          Более 2450 врачей и стоматологов, получивших PWZ в Польше (с 2015 г.)          Индивидуальные занятия (а также в парах)          Oнлайн-занятия (1 час = 60 минут)          Польские преподаватели и врачи/стоматологи (сертифицированные и опытом)     

Program dla LEKARZY

Indywidualne kursy online z polskimi lekarzami

 

Cel programu: uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ)

 

Etapy:

1. Egzamin z języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL) w Warszawie

2. Nostryfikacja dyplomu (LEW lub egzamin na uniwersytecie medycznym)

3. Staż podyplomowy w polskim szpitalu

4. Lekarski Egzamin Końcowy (LEK)


Naszym zadaniem jest zapewnienie Ci optymalnych warunków przygotowania do każdego etapu procesu, abyś mógł w pełni skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy.

Krzysztof Leśniewski
Krzysztof Leśniewski
Prezes MedPol / ekspert rynku medycznego

Formularz rejestracyjny

Bezpłatna lekcja próbna – zapisz się już dziś!

Program dla LEKARZY przeznaczony jest dla:

lekarzy specjalistów

z doświadczeniem

absolwentów

wydziałów lekarskich

studentów

wydziałów lekarskich

С 16 января 2024 г. официальная плата за участие в экзамене по польскому языку в NIL составляет 500 злотых

Крайний срок подачи заявок на весеннюю (с 15 мая по 15 июня) сессию экзамена LEW/LDEW/FEW в CEM — 28 февраля 2024 г.

Следующий LEK (Lekarski Egzamin Końcowy) будет проведен в субботу, 24 февраля 2024 г.

Следующий LDEK (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) пройдет во вторник, 6 февраля 2024 года

В 2023 году 1911 иностранных врачей сдавали экзамен по польскому языку в NIL, что на 50% больше по сравнению с 883 людьми в 2022 году

Jak uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZ) w Polsce?

I ETAP - Egzamin z języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL) w Warszawie

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu w Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL) w Warszawie

Kompleksowe przygotowanie – indywidualny kurs online z polskim nauczycielem:

 1. Kurs trwa do od 3-4 miesiące
 2. Lekcje odbywają się 2-3 razy w tygodniu
 3. Kurs trwa 2400 minut = 40 indywidualnych zajęć (1 lekcja trwa 60 minut)
 4. Lekcje odbywają się online (Skype)
 5. Kurs obejmuje poziom B1 + B2

 

Lekcje prowadzone są przez polskich nauczycieli (dyplomowanych i doświadczonych)

Ważne: aby przystąpić do kursu medycznego należy mieć min. poziom B1. Jeśli nie wiesz, jaki masz poziom — zapisz się na bezpłatną próbną lekcję z nauczycielem MedPol.

Zapraszamy również lekcje języka polskiego na poziomie A1, A2 i B1.

Po zakończeniu kursu, każdy krsant otrzymuje oficjalny certyfikat MedPol.

Dlaczego indywidualne lekcje online są najskuteczniejszą metodą nauki?

 1. Efektywność: Dzięki indywidualnym lekcjom przez Skype’a, 100% uwagi nauczyciela jest skierowane bezpośrednio do Ciebie. Oznacza to, że każda minuta zajęć jest w pełni wykorzystana, co przekłada się na szybszy postęp w nauce.
 2. Personalizacja kursu: Lekcje są całkowicie dopasowane do Twojego indywidualnego poziomu zaawansowania i celów językowych. Nauczyciel może dostosować tempo, materiały i metody nauczania, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom.
 3. Mobilność: Możliwość uczestniczenia w lekcjach z dowolnego miejsca na świecie zapewnia niezrównaną wygodę. Wystarczy dostęp do Internetu i Skype’a, aby móc kontynuować naukę, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.
 4. Oszczędność czasu: Nauka przez Skype’a eliminuje potrzebę dojazdów na zajęcia, co pozwala zaoszczędzić cenny czas. To idealne rozwiązanie dla zajętych osób, które chcą efektywnie wykorzystać każdą wolną chwilę na rozwój osobisty.
 5. Skuteczność: Regularne lekcje i bezpośredni kontakt z nauczycielem przynoszą szybkie efekty w nauce. Uczniowie często zauważają postępy już po kilku zajęciach, co motywuje do dalszej pracy nad językiem.
 6. Brak dodatkowych kosztów: Decydując się na kurs przez Skype’a, unikasz dodatkowych wydatków związanych z tradycyjnymi kursami stacjonarnymi, takich jak transport, nocleg czy wyżywienie. To sprawia, że nauka jest nie tylko efektywna, ale również ekonomiczna.

Jak przebiega egzamin w NIL?

Egzamin składa się z czterech sprawdzianów, które obejmują:

1) część A – sprawdzian pisemny – dyktando z nośnika elektronicznego;

2) część B – sprawdzian testowy – rozumienie tekstu mówionego z nośnika elektronicznego;

3) część C – sprawdzian ustny – umiejętność czytania i rozumienia tekstu czytanego przez zdającego;

4) część D – sprawdzian praktyczny – umiejętność symulowanego zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych.

Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 55 % liczby punktów możliwych do uzyskania.

Wynik ogłaszany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu, kolejna próba może zostać podjęta nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty poprzedniego egzaminu.

Opłata za egzamin w 2024 roku wynosi 500 PLN.

W ramach I etapu gwarantujemy:

1. Indywidualne lekcje online (Skype) z polskim dyplomowanym nauczycielem (2400 minut = 40 indywidualnych godzin). 1 lekcja = 60 minut.

2. Dostęp do bazy dyktand, pytań i testów egzaminacyjnych z ostatnich 12 miesięcy.
3. Materiały do nauki, w tym słownik medyczny.
4. Wsparcie polskiego eksperta rynku medycznego.
5. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, korespondencja z NIL.
6. Zgłoszenie/przełożenie udziału w egzaminie.
7. Wsparcie prawne podczas etapu.

II ETAP - Nostryfikacja dyplomu lekarza

Jak wygląda proces nostryfikacji dyplomu w Polsce?


I WARIANT

LEW – Lekarski Egzamin Weryfikacyjny

 • LEW ma formę testu składającego się z 200 pytań z 5 odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa.
 • Kandydat, który uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu, zdaje egzamin.
 • LEW odbywa się dwa razy w roku. Od 15 maja do 15 czerwca oraz od 15 października do 15 listopada.
 • Opłata za egzamin w 2024 r. wynosi 700 PLN i należy ją wpłacić na rachunek bankowy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

II WARIANT

Nostryfikacja dyplomu na polskiej uczelni medycznej

 • W procesie uznawania kwalifikacji rada porównuje polski i zagraniczny program studiów, wyniki i czas trwania kształcenia. W przypadku różnic w programie studiów lub czasie ich trwania rada może podjąć decyzję o konieczności uzupełnienia przez lekarza niezaliczonych egzaminów, określając warunki i terminy ich zaliczenia, a także wysokość opłat za te egzaminy.
 • Postępowanie nostryfikacyjne kończy się decyzją rady (uznanie dyplomu lub odmowa uznania).
 • Egzaminy nostryfikacyjne różnią się formą i czasem trwania oraz odbywają się na różnych uniwersytetach w różnych terminach.
 • Oficjalna opłata administracyjna za egzamin nostryfikacyjny w 2024 r. wynosi 4685 PLN i należy ją uiścić na konto uczelni.

W ramach II etapu gwarantujemy:

 1. Indywidualny kurs nostryfikacyjny online z polskim lekarzem. Kurs trwa 6 miesięcy (2400 minut = 40 indywidualnych godzin). 1 lekcja = 60 minut.
 2. Dostęp do bazy pytań i testów egzaminacyjnych z ostatnich 24 miesięcy.
 3. Dostęp do aplikacji LEPoLEK na okres 6 miesięcy.
 4. Materiały do nauki, w tym prezentacje i podręczniki online.
 5. Wsparcie polskiego eksperta rynku medycznego.
 6. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym wniosku nostryfikacyjnego.
 7. Zgłoszenie do udziału w egzaminie.
 8. Wsparcie prawne podczas etapu.

III ETAP - Staż podyplomowy

Aby rozpocząć staż podyplomowy, trzeba najpierw zdać egzamin ze znajomości języka polskiego w NIL oraz nostryfikować dyplom lekarza.

Jaki przebiega staż podyplomowy w Polsce?

Lekarz odbywa staż podyplomowy w polskiej placówce medycznej (szpitalu).

 • Staż podyplomowy lekarza trwa 13 miesięcy.
 • Staż rozpoczyna się dwa razy w roku w terminach: 1 października i 1 marca.

PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO
1. CHOROBY WEWNĘTRZNE (choroby wewnętrzne, krwiodawstwo i krwiolecznictwo) – staż cząstkowy: 11 tygodni
2. PEDIATRIA (pediatria, neonatologia) – staż cząstkowy: 8 tygodni
3. CHIRURGIA OGÓLNA (chirurgia ogólna, chirurgia urazowa) – staż cząstkowy: 8 tygodni
4. INTENSYWNA TERAPIA I MEDYCYNA RATUNKOWA- staż cząstkowy: 5 tygodni
5. MEDYCYNA RODZINNA – staż cząstkowy: 6 tygodni
6. PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA – szkolenie: 7 godzin (1 dzień)
7. LECZENIE BÓLU – szkolenie: 14 godzin (2 dni)
8. ORZECZNICTWO LEKARSKIE – szkolenie: 20 godzin (3 dni)
9. PRAWO MEDYCZNE I BIOETYKA – szkolenie: 48 godzin wykładów (7 dni)
10. ZDROWIE PUBLICZNE I PROFILAKTYKA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH – szkolenie: 27 godzin (4 dni)
11. KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU – szkolenie: 20 godzin wykładów (3 dni)
12. PERSONALIZOWANY STAŻ CZĄSTKOWY (niezabiegowe dziedziny medycyny, zabiegowe dziedziny medycyny, dziedziny medycyny realizowane w ramach katedr i zakładów teoretycznych): 10 tygodni

Wynagrodzenie

W 2024 r. lekarze, którzy rozpoczęli staż podyplomowy, otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6029 zł brutto.

Uznanie stażu podyplomowego (pełne/częściowe)

 • Istnieje możliwość częściowego lub pełnego uznania stażu podyplomowego w Polsce.
 • Szczegóły ustalane są indywidualnie przez Ministerstwo Zdrowia RP.
 • Proces uznawania opiera się na porównaniu programu stażu podyplomowego w Polsce z programem stażu w Twoim kraju.

W ramach III etapu gwarantujemy:

 1. Przygotowanie wniosku W-1 oraz innych dokumentów o przyznanie prawa wykonywania zawodu (PWZ) w celu uzyskania skierowania do odbycia stażu podyplomowego.
 2. Dostęp do bazy danych aktualnych miejsc stażowych.
 3. Doradztwo w zakresie wyboru miejsca stażowego.
 4. Pomoc i wsparcie w znalezieniu mieszkania.
 5. Pakiet rodzinny: pomoc w wyborze przedszkola lub szkoły dla dzieci.
 6. Indywidualne wsparcie polskiego eksperta rynku medycznego.
 7. Wsparcie prawne podczas stażu.

IV ETAP - Lekarski Egzamin Końcowy (LEK)

Czwartym etapem procesu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce jest zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

Jak wygląda egzamin LEK?

Egzamin obejmuje pytania:
1. Choroby wewnętrzne, w tym choroby układu sercowo-naczyniowego – 39 pytań
2. Pediatria, neonatologia – 29 pytań
3. Chirurgia, w tym chirurgia urazowa – 27 pytań
4. Położnictwo i ginekologia – 26 pytań
5. Psychiatria – 14 pytań
6. Medycyna rodzinna – 20 pytań
7. Medycyna ratunkowa i intensywna terapia – 20 pytań
8. Bioetyka i prawo medyczne – 10 pytań
9. Profilaktyka medyczna – 7 pytań
10. Zdrowie publiczne – 8 pytań

W sumie 200 pytań. Warto wziąć pod uwagę, że pomiędzy pytaniami z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 20 pytań z zakresu onkologii.

Egzamin trwa 4 godziny. Każde pytanie ma 5 opcji odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Aby uzyskać pozytywny wynik, należy uzyskać co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów.

Opłata administracyjna za Lekarski  Egzamin Końcowy (LEK) wynosi:
– pierwsza próba – bezpłatnie
– druga i wszystkie kolejne próby – 100 PLN

W ramach IV etapu gwarantujemy:

1. Indywidualny kurs online z polskim lekarzem – 4 miesiące = 1440 minut = 24 godziny 
2. Dostęp do bazy testów egzaminacyjnych z ostatnich 12 miesięcy
3. Materiały do nauki (książki online i testy)
4. Indywidualna opieka polskiego eksperta europejskiego rynku medycznego
5. Wsparcie prawne w trakcie etapu

Po odbyciu stażu podyplomowego, zdaniu LEK-u lekarz może rozpocząć specjalizację w wybranej dziedzinie.

Po zakończeniu stażu podyplomowego i zdaniu LEK-u istnieje możliwość uznania specjalizacji lub jej rozpoczęcia w zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

V etap - Praca lub Specjalizacja

Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza można znaleźć pracę w Polsce lub kontynuować edukację do poziomu specjalisty w wybranej dziedzinie medycyny w Polsce.

W przypadku lekarzy posiadających dyplom specjalisty istnieje możliwość częściowego lub pełnego uznania dyplomu specjalisty w Polsce.

W ramach V etapu gwarantujemy:

1. Помощь в оптимальном выборе места работы в Польше.
2. Рекомендации выбора лучшей специальности.
3. Советы при выборе оптимальной программы специализации.
4. Актуальный список специализационных мест (как в рамках резидентуры так и вне ее)
5. Помощь в процессе признания специальности.
6. Представительство врача в контактах с руководством польских медицинских учреждений (в том числе сопровождение при трудоустройстве), также в государственных органах.
7. Актуальная статистика уровня зарплаты, в зависимости от воеводства.
8. База данных объявлений о рабочих местах в Польше – как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях.
9. Индивидуальное сопровождение польского эксперта медицинского рынка.
10. Юридическая поддержка, в которую входит: помощь в процессе признания и упорядочения документов, также помощь при выборе юриста. В юридическую помощь не входят индивидуальные консультации юриста.

Почему стоит принять участие в программе для ВРАЧЕЙ?

MedPol комплексно подготавливает, консультирует и сопровождает своих клиентов на каждом этапе процесса получения права на врачебную практику в Польше.

Наши знания и опыт позволяют нам оптимально подготовить иностранцев на всех этапах, а также помочь в нострификации диплома и успешного начала карьеры врача в Польше!

Преимущества участия в Программе для ВРАЧЕЙ

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

 • уроки польского языка для начинающих (с нуля до A2)
 • изучение медицинского польского языка (B1)
 • комплексная подготовка к экзамену (B2)

НОСТРИФИКАЦИЯ ДИПЛОМА

 • проверка и подготовка актуальной информации о правилах и оплатах за экзамены для нострификации
 • рекомендации по выбору медицинского университета
 • актуальные вопросы и задания на экзамены для нострификации

ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ СТАЖИРОВКА

 • рекомендации по выбору больницы для прохождения стажировки
 • помощь в частичном / полном признании пройдённой стажировки 
 • помощь в организации приезда и пребывания в Польше

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 • мы советуем, как выбрать оптимальную программу специализации
 • мы рекомендуем выбор лучшей специализации
 • мы помогаем в процессе признания специализации

ТРУДОУСТРОЙСТВО

 • советы по выбору оптимального места работы
 • переговоры с целью получения вознаграждения
 • помощь в организации приезда и пребывания в Польше

БАЗА ДАННЫХ

 • актуальные диктанты и вопросы с экзаменов по польскому языку
 • актуальные вопросы с экзаменов по нострификации
 • актуальные тесты Финального Врачебного Экзамена (LEK)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАУКИ

 • медицинские словари
 • университетские учебники
 • тесты и приложения

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

 • польского эксперта сферы здравоохранения
 • учителя польского языка
 • консультанта MedPol

ФОРМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 • обычные и заверенные переводы
 • обслуживание переписки
 • репрезентация в администрациях и в университетах

Затраты на участие в Программе для ВРАЧЕЙ

Этап Услуги MedPol Административная оплата Пакеты услуг
Интернатура Медик
I Этап – Курс медицинского польского языка читать далее  990 € 100 € 3110 € 4170 €
II Этап – Комплексная подготовка к нострификации мед. диплома читать далее 1870 € 150/800 €
III Этап – Последипломная стажировка читать далее 970 €
IV Этап – Подготовительный курс “LEK” (Финальный Mедицинский Экзамен) читать далее 980 €
V Этап – Трудоустройство или Специализация читать далее 970 €

Bидео

Oтзывы

Здравствуйте, меня зовут Руслана. Я закончила Винницкий национальный медицинский университет в 2017 году и решила работать за...
Меня зовут Илона. Я из Украины. В 2015 году я приняла участие в «Программе для ВРАЧЕЙ», которую реализует Фонд MedPol вместе с OsvitaPol...
Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я уролог с Украины. Учился в Ивано-Франковском государственном медицинском университете. Сейчас работаю...

Jeśli masz pytania? Napisz do nas!

Zostaw nam swoje dane. Wrócimy do Ciebie z najlepszą ofertą!

Pola oznaczone * są wymagane

Współpracujemy z:


Gwarancja zatrudnienia w Polsce
po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu (PWZ)!

© Copyright MedPol 2015-2024